boer-remco

Boer Remco

Boer Remco uit BZV heeft een vriendin

De buurtbewoners hebben alles in de smiezen.

boer-remco
Boer Remco uit BZV verbreekt de regels

De boer werd (voor de eerste keer ooit in BZV!) gediskwalificeerd.