quote-talk

Joop van den Ende

Quote organiseert een talk voor businesswomen

Onder anderen Joop van den Ende komt spreken

Many Germans Earn Less Today Than 20 Years Ago
Dit zijn de rijkste BN'ers van Nederland
Met een vermogen van € 2,7 miljard zit de rijkste BN'er er warmpjes …