Het crisispakket voor de zzp’ers: dít betekent het en zó regel je het

Hoe en wanneer kan je het aanvragen, plus: is het voor iedereen, ook voor de zzp'er met deels inkomen?

Colourful studio portrait of a young woman
FlashpopGetty Images

Dit artikel volgt de maatregelen zoals gepubliceerd door de Rijksoverheid op 19 maart 2020. Bekijk de meest actuele maatregelen op de website van de Rijksoverheid.

Zzp'ers het kabinet laat jullie niet in de kou staan! En heeft de bijzondere bijstand in het leven geroepen. Zzp'ers die door de coronacrisis thuiszitten (niet verwarren met thuiswerken), kunnen hun inkomen voor in ieder geval de komende drie maanden aangevuld krijgen tot het sociaal minimum (check hier het vastgestelde sociaal minimum vanaf 2020, per leeftijd). En dan maakt het gezien de bizarre omstandigheden niet uit hoeveel eigen vermogen je hebt. Of wat het inkomen van je partner is. Good to know: de inkomensondersteuning, die kan oplopen tot 1.500 euro per maand, hoeft niet terugbetaald te worden.

Het nieuws rondom de bijzondere bijstand verspreidt zich snel. Inmiddels hebben al duizenden zzp’ers een aanvraag gedaan. Glamour's Gina, freelance journalist slash producer, is nog niet naar de gemeente Ede gesneld. Ze weet namelijk niet weet of ze er wel recht op heeft... "De meeste schrijfklussen gaan gewoon door. Wel is het zo dat mijn projecten op productiegebied grotendeels on hold zijn komen te staan."

Even bellen met Kees de Boekhouder

Hoog tijd om even te bellen met Johnnie, werkzaam bij Kees de Boekhouder en deze prangende vraag (en meer van dit soort vraagstukken) bij hem neer te leggen.

First things first: hoe en wanneer kan je deze bijzondere bijstand aanvragen?

"Het aanvragen van de Besluit bijstandverlening zelfstandigen (Bbz) doe je bij de gemeente waar je woont. Deze regeling bestond ook al voor de coronacrisis en is bedoeld voor zzp’ers die tijdelijk in financiële problemen zijn gekomen. Aangezien er nu acuut een crisis is ontstaan, zullen meerdere ondernemers van deze regeling gebruik moeten maken. De regering heeft dan ook bekendgemaakt dat het aanvragen van deze regeling gemakkelijker gaat worden. Normaliter werd er gekeken of je onderneming levensvatbaar is. Deze eis zal komen te vervallen. Hierdoor kunnen gemeenten sneller de aanvraag beoordelen en binnen vier weken gaan uitkeren. Het advies vanuit de overheid is om nog wel even te wachten met de aanvraag, omdat de regeling as we speak nog wordt uitgewerkt. Ik verwacht dat uiterlijk begin volgende week meer bekend is over de aangepaste Bbz."

Kom je ook in aanmerking als je, net als Gina, een deel van je inkomen misloopt?

"Dat kan zeker. Het is wel afhankelijk van de hoogte van jouw inkomen. Jouw inkomen zal namelijk moeten dalen tot onder het sociaal minimum. De aanvulling is immers tot maximaal het sociaal minimum. Als het inkomen van 5.000 euro per maand halveert naar 2.500 euro zal je niet in aanmerking komen. Het inkomen ligt dan immers nog boven het sociaal minimum. Als je van 5.000 euro terugvalt naar 0 euro zal dit wel worden aangevuld."

En hoe zit dat met zzp’ers die pas zijn gaan ondernemen, zeg vanaf januari?

"De nieuwe regeling geldt voor ondernemers die voor 1 januari 2020 zijn begonnen en voldoen aan het urencriterium (van 1.225 uur). Als je in januari bent begonnen, voldoe je hier niet aan en kom je dus niet in aanmerking."

Is de hoogte van de bijzondere bijstand voor iedereen hetzelfde, ongeacht hoeveel klussen je misloopt, hoelang je zzp’er bent?

"Ja, rekening houdend met het sociaal minimum per leeftijd. De regeling is bedoeld om ervoor te zorgen dat je in ieder geval de boodschappen en de huur etcetera kan betalen. Het is dus echt een vangnet! Daarnaast zijn er andere regelingen in het leven geroepen om te zorgen dat je tijdelijk meer liquiditeit hebt om de terugval in inkomsten op te vangen."

Stel, ik vraag vandaag de bijzondere bijstand aan, houdt dat dan in dat ik de financiële steun op 19 april op mijn rekening heb staan?

"Yes, de doorlooptijd wordt verkort van 13 naar 4 weken. Daarnaast zal er gewerkt worden met voorschotten."

Wat als de bijzondere bijstand, van maximaal 1.500 euro, niet in de buurt komt van de omzet die een zzp'ers maandelijks draait?

"Dan zal je gebruik moeten maken van de overige regelingen die worden aangeboden. Je kan bijvoorbeeld uitstel aanvragen van het betalen van belasting. Daarnaast is het de bedoeling dat het ook gemakkelijker wordt om financiering te krijgen om deze crisis te overleven."

Er wordt gezegd dat men minimaal op 3 maanden steun kan rekenen, maar wat als deze coronacrisis veel langer duurt?

"Het eerste pakket maatregelen is inderdaad voor drie maanden. Maar er is al toegezegd door het kabinet dat het kan worden verlengd met nog eens drie maanden. Ik sluit ook niet uit dat als er mocht blijken dat het pakket aan maatregelen niet voldoende blijkt te zijn dat deze zullen worden verruimd."

Gina's oordeel

"Na de one-on-one met Johnnie is mij een hoop meer duidelijk geworden. Ik moet dus minder dan € 1.219,09 per maand verdienen wil ik in aanmerking komen voor de bijzondere bijstand. Roger that! Omdat ik mijn schrijfwerk, voor onder andere Glamour, prima vanuit huis kan doen en zodoende meer dan eerder genoemd bedrag maandelijks factureer, wacht ik dus nog even met hollen naar het gemeentehuis."

Crisispakket

Mocht je het gemist hebben: het kabinet trekt miljarden euro’s uit om bedrijven en werknemers te helpen die door de coronacrisis in de problemen komen. Het pakket maatregelen moet voorkomen dat bedrijven failliet gaan en dat werknemers financieel hard worden geraakt. Verder moet het zelfstandigen en mensen met een nul-urencontract de zekerheid bieden dat het kabinet ook voor hen klaarstaat. "Het zijn uitzonderlijke tijden die om uitzonderlijke maatregelen vragen," aldus Minister van Financiën Wopke Hoekstra.

Het crisispakket is bedoeld om de rust in de samenleving te herstellen na de plotselinge economische terugval door de coronacrisis. Als er meer nodig is, zullen meer maatregelen volgen.

This content is created and maintained by a third party, and imported onto this page to help users provide their email addresses. You may be able to find more information about this and similar content at piano.io
Advertentie - Lees hieronder verder