Maryse Oranje is advocaat, ze woont en werkt in Amsterdam. Ze neemt jullie maandelijks op een laagdrempelige manier mee in de juridische wereld en geeft tips en tricks.

Heb jij je droombaan gevonden? Yes! Let new adventures begin. Je tekent natuurlijk het liefst vliegensvlug de arbeidsovereenkomst. Maar staat in het contract een concurrentiebeding en hoe is de opzegging eigenlijk geregeld? Ach, daar maak je je nu niet druk om. Dit is je droombaan en je wilt hier nooit meer weg. Je tekent en de deal is sealed!

Je enthousiasme is logisch en begrijpelijk, maar toch is het belangrijk om je contract goed te lezen en te controleren, zodat je achteraf niet voor verrassingen komt te staan. Let daarbij vooral goed op de volgende punten:

1. De proeftijd
Willen jullie uitvinden of jullie een match zijn? Daarvoor bestaat de proeftijd. De proeftijd is niet verplicht maar kan fijn zijn omdat zowel jij als de werkgever kan zien of jullie aan elkaars verwachtingen voldoen. Valt het tegen, dan kunnen jullie gemakkelijk opzeggen.

In een contract dat zes maanden of korter duurt, mag geen proeftijd worden opgenomen. Is er tóch een proeftijd opgenomen en mocht jij onverhoopt in de ’proeftijd’ zijn ontslagen, dan kun jij je beroepen op de ongeldigheid van het proeftijdbeding. Jij behoudt dan gewoon het recht op je baan.

In contracten langer dan zes maanden maar korter dan twee jaar kan een proeftijd van één maand worden opgenomen. Een contract langer dan twee jaar of voor onbepaalde tijd betekent een mogelijkheid van een proeftijd van 2 maanden.

2. Het tussentijds opzegbeding
Het kan zijn dat je droombaan toch tegenvalt. Je wilt op zoek naar een nieuwe uitdaging, maar kun jij wel weg? Als er geen proeftijd is, of die is al voorbij, dan is het van belang dat er een ‘tussentijds opzegbeding’ in je contract voor bepaalde tijd is opgenomen. Als dat niet in je contract is opgenomen, kun je de arbeidsovereenkomst niet tussentijds beëindigen totdat het contract afloopt.

3. De opzegtermijn
Als jouw werkgever het contract wil opzeggen dan moet hij rekening houden met de opzegtermijn. In de wet is bepaald welke termijn geldt, die afhangt van hoe lang je bij je werkgever werkt. Er mag in je contract een langere opzegtermijn worden opgenomen. Let op: korter mag níet zomaar!

Mocht jij weg willen bij je werkgever dan heb je als werknemer een opzegtermijn van één maand, tenzij je met je werkgever andere schriftelijke afspraken hebt gemaakt. Je opzegtermijn mag korter zijn dan die van de werkgever, maar nooit langer!

4. Het concurrentiebeding
Ben je na het einde van je contract wel vogelvrij? Dat ligt eraan. De werkgever kan een concurrentiebeding in je contract opnemen. Een concurrentiebeding is een beding dat jou zal beperken in je vrijheid om na het eindigen van je contract werkzaam te zijn bij een andere werkgever (of een concurrent) of om zelf iets op te starten. Het is dus raadzaam om hier op te letten bij het tekenen van je contract.

Happy new job!